Kelowna Movies

Apples

Write a review for :Apples

Score: No Current Score
Release Date: Toronto, Vancouver, Ottawa, Saskatoon
Director: Christos Nikou
Producer: Angelos Venetis, Aris Dagios, Christos Nikou, Iraklis Mavroidis, Mariusz Wlodarski, Nikos Smpiliris
Studio: Mongrel Media
Starring: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis, Kostas Laskos, Costas Xikominos
Running Time: 91 minutes

write a review | read reviews

Email Address
How do you rate this movie?
What is it you liked/disliked? (optional)
Age Group (optional)
Gender (optional) Female Male
 
 
 
Change Image
 
Type the characters in the image above