Greater Montr�al Movies

Apples

Apples

Score: 0 / 10

Release Date: Toronto, Vancouver, Ottawa, Saskatoon
Director: Christos Nikou
Producer: Angelos Venetis, Aris Dagios, Christos Nikou, Iraklis Mavroidis, Mariusz Wlodarski, Nikos Smpiliris
Studio: Mongrel Media
Starring: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis, Kostas Laskos, Costas Xikominos
Running Time: 91 minutes

Write a Review


Apples movie reviews