Vancouver Movies

Raining in the Mountain (Kong shan ling yu)

Raining in the Mountain (Kong shan ling yu)

Score: 0 / 10

Director: King Hu
Producer: Kai Lo, Ling Chung
Starring: Paul Chun, Feng Hsu, Yueh Sun, Feng Tien, Hui Lou Chen, Chun Shih, Wen Li, Lin Tung, Kuang Wang
Running Time: 120 minutes

Write a Review


Raining in the Mountain (Kong shan ling yu) movie reviews